مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

توضیحات مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب در زیر:

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

وجود ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب برای سازمان های مختلف در جهان از اهمیت بسیاری بر خوردار میباشند، زیرا چنین تبلیغاتی باعث میشوند تا به صورت غیر مستقیم پیامی از یک تصویر به سمت کاربری که به ان تصویر نگاه میکند ارسال شود و مضمون ان تصویر را درک کرده و بفهمد. ایده های تبلیغاتی وجود دارند که در زیر برای شما دوستان قرار داده ایم برای سازمان های غیر انتفاعی طراحی شده اند و سعی در گسترش و تبلیغ پیام این سازمان ها با استفاده از هر دو جهت گیری، یعنی انتقال پیام به صورت مستقیم و غیر مستقیم را به کاربر دارد.

اگهی Eco India با مضمون حداقل امروز درختان بیشتری بکاریم.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

اگهی Al Ain Zoo با مضمون فکر کنید که صرفه جویی در مصرف اب توسط شما می تواند جان چه کسانی را نجات دهد.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

اگهی Ponteio Lar Shopping با مضمون شما ممکن است او را نبینید (کودک روی پله)، اما در زمستان او از سرما رنج می کشد. لباس گرم به ان ها هدیه کنید.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

35 اگهی بنیاد Surfrider برای روز پاکسازی سواحل با مضمون متاسفانه سواحل نمی توانند خود را پاکسازی نمایند.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

اگهی موسسه EDF با مضمون برای حفظ محیط زیست و گونه های جانوری در خطر انقراض، در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

تبلیغ Unicef با مضمون هر کودک به یک خانواده نیاز دارد.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

حفاظت از کرگدن با مضمون گورخر.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

سازمان حمایت از قربانیان ازمایشات تحقیقاتی با مضمون اجازه ندهید تحقیقات شما در مورد کشف مواد زیبایی جان یک بی گناه را بگیرد.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

سازمان حمایت از افراد بی خانمان با مضمون یک وعده غذایی وحشتناک برای شما می تواند بهترین اتفاق زندگی آنها باشد، پس کمک کنید تا ان ها هم یک غذای خوب بخورند.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

دستی برای کمک به حیات وحش با مضمون یک شاهکار همیشه توجه افراد بیشتری را به خود جلب می کند.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

سازمان صلیب سرخ با مضمون قبل از اینکه خیلی دیر شود کمک کنید: ماساژ قلبی.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

سازمان عفو بین الملل با مضمون ضرب و شتم در خیابان: چشم پوشی و نادیده گرفتن ما یعنی نادیده گرفتن حقوق بشر.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

CASA: سازمان حمایت از حقوق زنان خشونت مرد با مضمون او زندگی شما را تحت کنترل دارد در حالی که دیگر متعلق به شما نیست.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

کشتار با زباله با مضمون مرد در حال کشتن این حیوان است، اما چه کسی اسلحه را در دست او قرار داده است؟

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

روز جهانی کودک با مضمون کودکان گم شده: برای کسانی که بازگشته اند و برای ان ها که هنوز در جستجویشان هستند.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

اب ها تشنه هستند با مضمون تبلیغ صرفه جویی در مصرف اب.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

سازمان دوستداران زمین با مضمون زمین در حال گرم شدن است.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

سازمان حمایت از کارگران با مضمون کارگران ابزار نیستند. چه تفاوتی بین یک گارگر و یک انسان است؟ هیچ، ان ها هم از حقوق انسانی برخوردارند.

مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب
مجموعه ای از تصاویر ایده های تبلیغاتی خلاقانه و جالب

توضیحات انگلیسی


ندارد