نرم افزار مدیریت ماینینگ بیت کوین، لایت کوین و اتیریم Awesome Miner

مدیریت ماینینگ بیت کوین، لایت کوین و اتیریم Awesome Miner v4.4

مدیریت ماینینگ بیت کوین، لایت کوین و اتیریم Awesome Miner v4.4 نرم افزار مدیریت ماینینگ بیت کوین، لایت کوین و اتیریم Awesome Miner v4.4 پول دیجیتال (Digital currency) یک واسطه تبادل برپایه اینترنت است (جدا از واسطه‌های فیزیکی مانند اوراق بانکی یا سکه) که ویژگی‌هایی مشابه با پول فیزیکی را داراست، اما تراکنش‌های انتقال سرمایه را […]

بیشتر بخوانید