نرم افزار اتصال گوشی های اندرویدی به کامپیوتر ADB Installer – تمامی نسخه ها

توضیحات نرم افزار اتصال گوشی های اندرویدی به کامپیوتر ADB Installer – تمامی نسخه ها در زیر:

نرم افزار اتصال گوشی های اندرویدی به کامپیوتر ADB Installer
نرم افزار اتصال گوشی های اندرویدی به کامپیوتر ADB Installer

امروز نیز مثل همیشه در کنار شما هستیم با معرفی رایگان یکی از بهترین نرم افزار های مفید و بسیار کاربردی در دنیای نرم افزار های دنیا با نام نرم افزار اتصال گوشی های اندرویدی به کامپیوتر ADB Installer. این ابزار به شما اجازه می دهد تا یک آرایه وسیعی از دستورات ترمینال ارسال کنید، از جمله اما نه محدود به دستورات پوسته لینوکس لینوکس، بعلاوه برخی از فرمان های توسعه دهنده خاص به گوشی خود در تقریبا هر زمان (تا زمانی که اشکال زدایی فعال بر روی گوشی خود). شما می توانید دستورات را در حالی که گوشی روشن و بوت شده است و یا حتی زمانی که آن را در حالت بازیابی است. در حالی که ADB اغلب به همراه ریشه یا اصلاح گوشی شما مورد استفاده قرار می گیرد، می توانید از ADB برای ارسال دستورات ترمینال به دستگاه های Unrooted نیز استفاده کنید. ADB Installer نام یک برنامه کاربردی میباشد که به کاربران اندرویدی این اجازه را خواهد داد تا بدون مشکل دستگاه اندرویدی خود را کامپیوتر وصل نمایند.

توضیحات انگلیسی نرم افزار اتصال گوشی های اندرویدی به کامپیوتر ADB Installer

Android Debug Bridge (ADB): This tool allows you to send a wide array of terminal commands including but not limited to basic Linux shell commands, plus some specialty developer commands to your phone at just about any time (as long as you have debugging enabled on your phone). You can send commands while the phone is turned on and booted, or even when it’s in recovery mode. While ADB is often used in conjunction with rooting or modifying your phone, you can use ADB to send terminal commands to unrooted devices as well.

توضیحات انگلیسی


ندارد