0
پرداخت دلخواه پادرا تک

پرداخت دلخواه پادرا تک

سامانه پرداخت دلخواه پادرا تک، سامانه ای دلخواه برای کاربران این سایت میباشد که می توانند در ان به پرداخت های مختلف خود برای حمایت مالی از این سایت و یا پشتیبانی های صورت گرفته برای ان ها بپردازند. لطفا به نحوه ورود مبلغ دقت کنید.

موارد پرداخت دلخواه :

  • در صورتی که از نرم افزار های ساخته شده توسط ما استفاده کرده اید و راضی بوده اید و می خواهید به تیم پادرا تک برای بهتر شدن کمک کنید.
  • در صورتی که دوست دارید ما را حمایت مالی کنید تا بتوانیم خدمات رایگان بیشتری را ارائه دهیم.

توجه: مبلغ در این بخش به ریال است.

0