0

دانلود همراه بانک صادرات

دانلود همراه بانک ، بانک صادرات

دانلود همراه بانک صادرات

توضیحات دانلود همراه بانک صادرات در زیر:
دانلود همراه بانک صادرات

دانلود همراه بانک صادرات

به منظور استفاده مناسب و ایمن از سیستم همراه بانک صادرات و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، رعایت نکات زیر الزامی می باشد:

۱. مشتری می بایست از امکانات سیستم همراه بانک صادرات مطابق ضوابط و مقررات بانک صادرات ایران استفاده نماید.

۲. نرم افزار همراه بانک صادرات را تنها از طریق مراجعه به وب سایت اینترنتی بانک صادرات ایران به نشانی www.bsi.irدریافت نموده و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب نماید.

۳. با مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات ایران، نسبت به تکمیل فرم فعال سازی همراه بانک اقدام نماید.

۴. فعال سازی و غیرفعال سازی، یک روز پس از ارائه درخواست متقاضی به شعبه در سیستم اعمال می‌گردد.

توجه

توجه: در سیستم همراه بانک صادرات، هر سیم‌کارت تنها قابلیت ارتباط با شماره حساب‌های یک مشتری (حساب‌های دارای یک تعریف مشتری) را دارد. این بدین معنی است که تنها حساب‌هایی که دارای تعریف مشتری اعلام شده توسط مشتری در فرم فعال سازی هستند بر روی سیم‌کارت معرفی شده ، قابل استفاده خواهند بود. چنانچه مشتری بخواهد حساب‌های دیگری با تعریف مشتری متفاوت در سیستم ثبت نماید نیاز به سیم‌کارت دیگر و درخواست فعال سازی جداگانه برای آن سیم‌کارت خواهد داشت.

مسئولیت حفظ و مراقبت

۵. مسئولیت حفظ و مراقبت از کلیه رمزهای بانکی (از قبیل رمز ورود به برنامه، رمز اول و دوم کارت و رمز حساب) که جزء اطلاعات شخصی و محرمانه می باشند منحصرا بر عهده مشتری بوده و چنانچه مشتری در اثر عدم حفاظت و افشاء نمودن این گونه اطلاعات مشمول خسارت و زیانی گردد، مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

توجه: بدلیل اینکه رمز مشتری نشانه معتبر بودن کاربر می باشد بنابراین به هیچ وجه رمزهای خود را بر روی گوشی تلفن همراه ذخیره ننموده و در اختیار دیگران قرار ندهید.

۶. مشتری باید در صورت مفقود شدن یا سرقت گوشی و یا سیم‌کارت تلفن همراه خود، بلافاصله رمز دوم کارت را با استفاده از دستگاه خودپرداز و رمز حساب را با استفاده از سیستم تلفنبانک تغییر دهد.

جهت افزایش ضریب امنیت

۷. جهت افزایش ضریب امنیت و کارایی سیستم ، بصورت دوره‌ای نسبت به تغییر رمزهای خود اقدام نموده و از طریق گزینه بازگشت به تنظیمات اولیه (Return to default settings)، تنظیمات برنامه را به حالت اولیه بازگردانید.

۸. پیش از واگذاری گوشی تلفن همراه خود ابتدا گزینه بازگشت به تنظیمات اولیه را انتخاب نموده و پس از آن برنامه را از روی گوشی حذف نمایید. با این کار کلیه اطلاعات حساب های ثبت شده و نیز پیام‌های دریافتی موجود بر روی گوشی از بین می روند.

۹. پیش از واگذاری سیم‌کارت خود، چنانچه مشتری سیم‌کارت دیگری را جایگزین نمی نماید باید حساب‌ها و سرویس‌های یکطرفه ثبت نامی در نرم افزار همراه بانک را حذف نموده و با مراجعه به یکی از شعب بانک، درخواست غیرفعال سازی همراه بانک را ارائه نماید و چنانچه بخواهد از سیم‌کارت جایگزین استفاده نماید مطابق بند بعدی عمل نماید.

پس از واگذاری سیم‌کارت

۱۰. درصورتیکه مشتری بخواهد پس از واگذاری سیم‌کارت، از سیم‌کارت دیگری استفاده نماید باید ابتدا با مراجعه به شعبه نسبت به فعال سازی سرویس بر روی سیم‌کارت جدید اقدام نموده و یک روز پس از ارائه درخواست به شعبه و پس از تعویض سیم‌کارت، ابتدا با مراجعه به منوی تنظیمات، گزینه “بازگشت به تنظیمات اولیه” را انتخاب نماید و پس از آن با استفاده از گزینه‌های “انتقال حساب‌ها به سیم‌کارت فعلی” و “انتقال سرویس‌ها به سیم‌کارت فعلی” حساب‌ها و سرویس‌های یکطرفه ثبت نامی خود را به سیم‌کارت جدید انتقال دهد.

پیام‌های دریافتی

۱۱. پیام‌های دریافتی از این سیستم که در صندوق پیام‌های برنامه قرار می‌گیرند را پس از خواندن ، حذف نمایید.

۱۲. در مواردی که بانک بنا به عللی از قبیل وجود مشکلات در شبکه مخابراتی (خارج از کنترل بانک) قادر به ارائه خدمات نباشد مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.

۱۳. بانک می تواند هر زمان که صلاح بداند در شرایط و مقررات خدمات سیستم همراه بانک تغییرات لازم را اعمال نماید. این تغییرات به نحو مقتضی به اطلاع مشتریان محترم می رسد و مشتری پس از آن موظف به رعایت و اجرای آن می باشد.

چنانچه پس از اعمال تغییرات (دانلود همراه بانک صادرات)

۱۴. چنانچه پس از اعمال تغییرات در شرایط و مقررات خدمات
سیستم همراه بانک، مشتری همچنان به انجام عملیات خود
ادامه دهد، بانک این گونه تلقی می نماید که تغییرات اعلام شده
مورد قبول مشتری قرار گرفته است. در مواردی که مشتری با
تغییرات اعلام شده موافق نباشد می تواند با مراجعه به شعبه
و تکمیل و تحویل فرم غیرفعال سازی، درخواست لغو استفاده از سیستم را به بانک ارائه نماید.

۱۵. در صورت عدم رعایت مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی
استفاده از سیستم همراه بانک صادرات و همچنین استفاده
غیر مجاز و یا عدم استفاده از این سیستم به مدت ۶ ماه، بانک
حق دارد که سرویس دهی به وی را متوقف نماید.

کلیه موضوعات مشکوک (دانلود همراه بانک صادرات)

۱۶. بانک می تواند کلیه موضوعات مشکوک و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سیستم همراه بانک را به مقامات انتظامی و قضائی اعلام نماید تا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

۱۷. در صورت بروز هرگونه عملیات غیر مجاز بر روی حساب خود، در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز دوم کارت و رمز حساب و غیرفعال سازی سیستم اقدام نموده و مراتب را به نزدیکترین شعبه بانک صادرات ایران اطلاع دهید.

راهنمای کامل (دانلود همراه بانک صادرات)

۱۸. راهنمای کامل استفاده از سیستم همراه بانک و نیز بخش پاسخ به پرسش‌های متداول که بر روی وب سایت اینترنتی بانک صادرات (www.bsi.ir) موجود می باشد را بطور کامل مطالعه نمایید.

۱۹. عواقب ناشی از عدم رعایت هر یک از موارد بالا بر عهده مشتری بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
In order to properly and safely use the system of accompanying Export Bank and prevent any potential misuse, the following points are required:

1 The customer should use the facilities of the Saderat Bank system in accordance with the regulations of the Bank of Iran.

2 You can download the software provided by the SADERAT bank only by visiting the website of the Iranian Export Bank, www.bsi.i r, and install it on your mobile phone.

3 Refer to one of the branches of SADERAT Bank of Iran to complete the activation form with the bank.

4 Activation or deactivation will be applied to the system one day after filing an application to the branch.

Attention

Note: In the mobile system of the SADERAT bank, each SIM card can only communicate with a client account number (accounts with a customer definition). This means that only accounts that have a client definition announced by the client in the activation form will be used on the SIM card. If the customer wants to register other accounts with different customer definitions in the system, they will need another SIM card and will request separate activation for that SIM card.

Responsibility for maintenance

5 The responsibility for the protection and maintenance of all bank codes (such as password to program, password first and second card and password), which is a personal and confidential information, is solely the responsibility of the customer and if the customer is not protected and disclosed as such The information will not be liable to the bank.

Note: Because the customer password is a sign that the user is a valid user, so do not ever store your passwords on the mobile phone and do not share it with anyone else.

6 In case of the loss or theft of your phone or SIM card, the customer should immediately change the second card using the ATM and password of the account using the telephone bank system.

To increase the security factor

7 To increase the security and efficiency of the system, periodically change its ciphers and restore the program settings to its original state by returning to the default settings.

8 Before assigning your mobile phone, first select the option to return to the initial settings and then remove the application from the phone. This will erase all the account information recorded as well as incoming messages on the phone.

9 Before handing over your SIM card, if the customer does not replace the SIM card, they must remove the registered one-way accounts and services in the bank’s software and, by referring to one of the branches of the bank, provide a deactivation request with the bank and, if you wish, Use a replacement SIM card in accordance with the following clause.

After transferring the SIM card

10 If the customer wants to use another SIM card after transferring the SIM card, you must first contact the branch to activate the service on the new SIM card and one day after submitting the application to the branch and after switching the SIM card, first by going to the menu Settings, choose the “Back to Primary Settings” option, and then transfer transferred accounts and one-way online services to the new SIM card using the “Transferring Accounts to the Current SIM Card” and “Transferring Services to the SIM Card” options.

Received messages

11 Delete the messages received from this system in the message box of the program after reading.

12 In cases where the bank is not able to provide services due to reasons such as the existence of problems in the telecommunication network (out of control of the bank), it will not be a responsibility of the bank.

13 The Bank may, at any time, make the necessary changes in the terms and conditions of the Bank’s mobile banking services. These changes are notified to the respectable customers as appropriate, and the customer is then required to comply with it.

If after applying the changes (Download with Saderat Bank)

14 If the
customer continues to perform its operations after making changes to the terms and conditions of the Bank’s mobile banking system
, the Bank considers that the announced changes have
been accepted by the customer. In cases where the customer
does not agree with the announced changes, he / she may
request the cancellation of the use of the system by referring to the branch and completing and delivering the deactivation form.

15 In case of non-compliance with the general and specific terms and conditions of the
use of the associated system of the Bank and the
unauthorized use or non-use of the system for 6 months, the bank
has the right to stop servicing.

All suspicious topics (Download with Saderat Bank)

16 The bank can inform prosecutors and prosecutors of all suspicious issues and information about persons
suspected of exploiting the bank’s mobile system
to prosecute.

17 In the event of any unauthorized operation on your account, as soon as possible, proceed
with the change in the password of the second card, the password of the account and the system deactivation,
and inform the nearest branch of the Iranian Export Bank.

Full Guide (download alongside Saderat Bank)

18 Complete the complete guide to using the mobile banking system as well as the FAQ section, which is available on the website of the SADERAT Internet Bank ( www.bsi.ir ).

19th The consequences of not complying with each of the above are the responsibility of the
customer and will not be liable to the bank.

وقت دانلود رسیده است

شما می توانید از بخش زیر با توجه به سیستم سخت افزاری خود ، فایل مورد نیاز را دانلود نمایید

سیستم مورد نیاز نرم افزار در این بخش نوشته شده است

ندارد

راهنمای نصب در این بخش قرار دارد

مشخصات فایل

سازنده : بانک صادرات ایران
دسته : بانک ، تبادلات ارز
قیمت : رایگان
نسخه : 1.4
حجم : در بخش دانلود
شامل نسخه : اندروید و IOS

علی زارع
پشتیبان پادرا تک

از اسفند 95 به همراه همکاران پر تلاش و خوش ذوقم تصمیم به همکاری با تیم پادرا تک گرفتم. پادرا تک تنها یک وب سایت نیست، پادرا تک یک مجموعه عظیم از نرم افزار و بازی تا فروشگاه اینترنتی فروش انواع محصولات موبایل، کامپیوتر و لوازم آرایشی و بهداشتی است. ما همواره در تلاش هستیم تا هر روز این بستر را ارتقا داده و دسترسی شما را برای دانلود یک برنامه یا بازی و حتی خرید آنلاین یک محصول ساده تر سازیم. اعتماد و استفاده شما از محصولات ما باعث افتخار ماست.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب مرتبط با این پست:

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آن مطلب مطرح شود تایید نخواهد شد.  

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیست − سه =

  لینک کوتاه :

  عضویت در خبرنامه ویژه پادرا تک

  با عضویت در خبرنامه ویژه پادرا تک از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!