0

در این بخش می توانید اشتراک های خود را در بخش نظرات مدیریت کنید. منظور این است که اگر شما قبلا در بخشی از وب سایت ما نظر را برای محصول خاص و یا نرم افزار خاصی ارسال کرده باشید شما به صورت خودکار در بخش نظرات آن پست عضو شده اید. در صورتی که نمی خواهید از این پس ایمیل های کاربران را در پاسخ به آن موضوع خاص دریافت کنید می توانید از این بخش نشانی ایمیل خود را وارد کرده و اشتراک ایمیلی خود را در آن مطلب خاص یا تمام مطالب حذف کنید.

 
0